Zawód fizjoterapeuty określany jest mianem zawodu przyszłości. I słusznie, bo ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę nie tylko z wagi rehabilitacji pourazowej i zaburzeń neurologicznych, w ramach których rehabilitacja i indywidualne programy fizjoterapeutyczne są standardem medycznym, ale i potrzeby współpracy z profesjonalnym fizjoterapeutą w poprawie ich jakości życia. Jest to tym bardziej istotne gdyż w dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na bóle kręgosłupa związane z siedzącym trybem pracy.

Chcesz studiować fizjoterapię? To cechy, które powinny Cię charakteryzować!

Fizjoterapeuta powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą, empatią i mieć umiejętność postępowania z ludźmi. Pożądanymi cechami u izjoterapeutów są też wytrwałość i cierpliwość, gdyż na efekty pracy często trzeba czekać dłuższy czas. Musi być także osobą pomysłową z inicjatywą, gdyż bardzo często te właśnie te cechy pozwalają uzyskać zaangażowanie pacjenta i jego pozytywne nastawienie do całego procesu co jest bardzo istotne i może się przyczynić do szybszego osiągnięcia wyników rehabilitacji. W pracy fizjoterapeuty niezbędna jest także dobra ogólna wydolność fizyczna, a także potrzeba ciągłe uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności.

Zanim zdecydujesz się na studia

Rozważając wybór studiów na kierunku fizjoterapia, warto jednak uświadomić sobie, że wykonywanie tego zawodu może być źródłem stresu. Nie tylko z powodu prawnej odpowiedzialności za błędy popełnione podczas zabiegów fizjoterapeutycznych, ale i z powodu często trudnej sytuacji pacjenta, który zgłasza się do gabinetu fizjoterapeutycznego. Fizjoterapeuta ma ciągle do czynienia z ludźmi, często cierpiącymi z powodu bólu, w związku z czym powinien cechować się być odpornością psychiczna na stres, zwana w psychologii rezyliencją.

Sumienność, rzetelność, wytrwałość

Fizjoterapeuta pracuje nie tylko fizycznie, z oporem i problemami ruchowymi klienta, ale i z jego załamaniami emocjonalnymi. Każdy krok w pracy fizjoterapeutycznej musi być głęboko przemyślany, zgodny z ogólnym planem leczenia i niezwykle sumiennie wdrożony. Z góry wiadomo przecież, że w procesie terapii będą mieć miejsce regresy, trudne momenty i bariery. Z tego względu niezwykle istotna jest systematyczna i sumienna  terapia.

Drugą cecha dobrego fizjoterapeuty jest rzetelność. Ciało ludzkie nigdy nie jest dokładnie takie samo, nawet po podobnym z pozoru urazie czy kontuzji lub identycznym rozpoznaniu neurologicznym. Dobry fizjoterapeuta powinien przypominać sobie zdobytą w trakcie studiów wiedzę i sam poszukiwać nowych informacji ze swojej dziedziny. Ciągłe doszkalanie się, odnawianie czasowych certyfikatów praktycznych, które zdobywa się już po ukończeniu studiów, to konieczność. Jak w każdej dziedzinie medycznej – kompetencje bardzo szybko tracą na aktualności. Dlatego kandydat na fizjoterapeutę musi być gotowy na ustawiczną edukację formalną i samokształcenie. W fizjoterapii nie ma dróg na skróty.

Praca w tym zawodzie wymaga również ogromnej wytrwałości w działaniu terapeutycznym i wiary w sens procesu leczącego. Zdarza się, że ćwiczenia fizjoterapeutyczne przynoszą widoczny efekt dopiero po kilku miesiącach. Ten czas musi być naznaczony ogromnym zaangażowaniem i cierpliwością fizjoterapeuty, który nie tylko odpowiada za własną motywację do pracy, ale i potrafi motywować do wzmożonego wysiłku swojego pacjenta.

Optymizm i przedsiębiorczość

Odnoszący sukcesy fizjoterapeuci podkreślają, że fizjoterapeutę cechować powinien optymizm, postawa otwartości na ludzi i obowiązkowy uśmiech dla klientów. To ważne, kiedy proces terapeutyczny przedłuża się lub wymaga dodatkowych korekt, zmiany programu leczenia lub innych kroków. Fizjoterapeuta musi być również otwarty na różne formy pracy. Zatrudnienie może znaleźć w placówkach o zupełnie różnej specyfice, np. w państwowych punktach opieki zdrowotnej, klubach sportowych, szkołach jogi czy salonach SPA. I tutaj przyda się szczypta finansowej przedsiębiorczości, bo rynek pracy jest dla fizjoterapeutów otwarty i bogaty, wymaga jednak od nich proaktywności i umiejętności autopromocji marki osobistej.

Źródło: wsr.edu.pl – stypendium socjalne