Leczenie pacjenta z cukrzycą oznacza dla stomatologa konieczność przeprowadzenia szerszego wywiadu diagnostycznego. Każdy zabieg, a w szczególności inwazyjny, wymaga starannej kontroli glikemii i może wymagać porozumienia z lekarzem diabetologiem, na co dzień prowadzącym leczenie pacjenta.

Gabinet stomatologiczny musi być również przygotowany na możliwość wystąpienia powikłań związanych z hipoglikemią i trudniejszym gojeniem ran u diabetyków.

Problemy stomatologiczne typowe dla cukrzyków

W przebiegu cukrzycy charakterystyczne jest wynikające z hiperglikemii zmniejszenie wydzielania śliny u pacjentów, a co za tym idzie uczucie suchości w jamie ustnej. Konsekwencją jest zmniejszenie komfortu jedzenia, upośledzenie odczuwania smaków, a nawet zniekształcenie mowy. Oprócz tego pacjent jest bardziej narażony na próchnicę i zmiany w obrębie jamy ustnej. Suchość jamy ustnej (kserostomia) może wywoływać dyskomfort, ból i pieczenie, sprawiać, że pacjenci będą unikać spożywania pokarmów, przez co utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy będzie utrudnione.

Oprócz kserostomii u pacjentów z cukrzycą częściej pojawiają się zmiany grzybicze, pleśniawki, owrzodzenia, ropnie. Choroba zwiększa również ryzyko wystąpienia chorób przyzębia. Co ważne, agresywna choroba przyzębia uznawana jest zarówno za powikłanie cukrzycy, jak i za czynnik zwiększający ryzyko jej rozwoju, dlatego tak ważne jest wczesne wdrożenie leczenia wszelkich zmian w obrębie jamy ustnej.

Cukrzyk w gabinecie stomatologicznym – kilka aspektów

Osoba, która trafia do gabinetu dentystycznego powinna mieć dobrze kontrolowaną cukrzycę, szczególnie jeśli przeprowadzony ma być zabieg chirurgiczny. Stomatolog musi zebrać informacje o rodzaju leczenia diabetologicznego, przyjmowanych lekach, stanie kontroli glikemii czy o aktualnym poziomie glukozy.

Pacjenci z cukrzycą powinni też pamiętać o ryzyku powikłań. Wynika ono z większej podatności na zakażenia i trudniejszego gojenia ran. W przypadku przeprowadzania zabiegów mogących mocno obciążać organizm, stomatolog może poprosić o zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań.

U pacjentów z prawidłowo kontrolowaną cukrzycą nie obserwuje się zwiększonego ryzyka rozwoju próchnicy. Zabiegi stomatologiczne mogą być przeprowadzane w warunkach ambulatoryjnych. Nie ma również przeciwwskazań do zastosowania znieczulenia miejscowego u chorych.

Diabetycy powinni planować swoje wizyty w gabinetach stomatologicznych w godzinach porannych. Pacjenci przyjmujący insulinę powinni zabrać ze sobą glukometr. Stomatolog może odmówić wykonania zabiegu, jeśli pacjent nie jadł posiłku, jest osłabiony albo wartość glikemii jest mniejsza niż 70 mg/dl albo wyższa niż 150 mg/dl. Ważne, by dentysta umiał rozpoznać wczesne objawy hipoglikemii, a więc m.in. osłabienie, pocenie się, zaburzenia koncentracji, drżenie rąk. W takiej sytuacji przeprowadzenie zabiegu może zostać odłożone, aż stan pacjenta ulegnie poprawie.

Podsumowanie

Leczenie pacjenta z zespołem chorób metabolicznych jest dla stomatologa wyzwaniem. Diabetyk powinien mieć przeprowadzane zabiegi inwazyjne tylko wtedy, gdy cukrzyca jest dobrze kontrolowana. Przy odpowiednim leczeniu diabetycy nie powinni mieć większych problemów z utrzymaniem zdrowia zębów. Wizyty kontrolne powinny jednak odbywać się częściej, by móc odpowiednio szybko reagować na pojawiające się zmiany.