Uzdatnianie powietrza jest podstawowym elementem jego sprężania, co stanowi nieodzowny komponent większości procesów technologicznych w firmach przemysłowych z różnych branż i gałęzi przemysłu. Bez sprężonego powietrza nie da się po prostu zrealizować wielu procesów technologicznych. Fundamentalną zaletą uzdatnionego powietrza jest jego skuteczność i bezpieczeństwo podczas przebiegu procesów technologicznych, w których bierze ono aktywny udział. Uzdatnianie powietrza polega przede wszystkim na oczyszczaniu go z nadmiaru wilgoci. System uzdatniania powietrza jest złożony i składa się z kilku etapów, ponieważ w zależności od rodzaju procesu przemysłowego powietrze musi zostać oczyszczone w różnym stopniu.

Szczegóły uzdatniania określane są różnorodnymi procesami technologicznymi w konkretnych założeniach i metodach produkcyjnych. Zwykle wystarczające jest osuszenie powietrza i uwolnienie go od podstawowych zanieczyszczeń jako integralnego komponentu substancji gazowej, a więc usunięcie owych zanieczyszczeń z powietrza, którym oddychamy. W niektórych systemach uzdatniania dostosowanych do bardziej wymagających technologii konieczne jest także odolejenie powietrza.

Dlaczego powietrze musi być uzdatniane w technologiach produkcyjnych firm przemysłowych? 

Uzdatnianie powietrza w firmach przemysłowych służy dostosowaniu jakości sprężonego powietrza do przebiegu głównych elementów całości procesów technologicznych. Gdyby powietrze nie zostało wystarczająco dla danej technologii uzdatnione, a więc nie uzyskało odpowiednich parametrów, urządzenia i instalacje będą podatne na zniszczenie lub znaczące skrócenie okresu ich dobrej funkcjonalności. Inaczej mówiąc: nieuzdatnione powietrze mogłoby im zaszkodzić na tyle, że sieć instalacyjna i jej elementy byłyby podatne na zniszczenie znacznie wcześniej niż zakładał ich projektant i producent.

Do elementów uzdatniających powietrze w firmach przemysłowych zalicza się między innymi: osuszacze powietrza (chłodnicze lub adsorpcyjne) i separatory cyklonowe, filtry sprężonego powietrza, kolumny z aktywnym węglem, służące do oczyszczania sprężonego powietrza z cząstek oleju oraz specjalistyczne urządzania do zarządzania kondensatem. System tych rozwiązań sprawia, że oczyszczone powietrze jest bezpieczne dla każdej sieci instalacyjnej i funkcjonujących w nich urządzeń, ważnych dla szczegółowych technologii przemysłowych. Najprościej mówiąc: uzdatnione powietrze nie szkodzi (zwykle kosztowym) urządzeniom, które są podstawowe dla danych technologii przemysłowych, kluczowych w konkretnej firmie.

Kondensat

Uzdatnianie powietrza w firmach przemysłowych wymaga również usuwania kondensatu, z którego musi być drobiazgowo i systematycznie uwalniany system uzdatniający. W tym celu używa się specjalistycznych separatorów kondensatu (woda lub olej), które oczyszczają kondensat z oleju, a pozostałą wodę zawierającą nieczystości pobrane z powietrza, wylewa się wprost do kanalizacji. Działanie to wspierają również spusty kondensatu wzmacniające działanie całego systemu uzdatniającego powietrze przemysłowe. Proces ten zachodzi cyklicznie i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania urządzeń przemysłowych, w których krąży uzdatnione i sprężone powietrze.

Uzdatnianie powietrza jest tanie i ekologiczne! 

Specjaliści w zakresie różnorodnych technologii przemysłowych podkreślają, że uzdatnione, sprężone powietrze wydłuża żywotności i funkcjonalność instalacji oraz urządzeń przemysłowych, zmniejszając tym samym koszty produkcji i zwiększając produktywność w każdym cyklu technologicznym. Przeciwdziałanie korozji i uszkodzeniom urządzeń chroni również środowisko, dzięki wydłużonemu czasowi ich bezawaryjnej eksploatacji.