W dziedzinie obróbki metali automatyzacja poszła w ostatnim czasie tak daleko, że dzisiaj większość prac może być wykonywana w całości przez maszyny i roboty, a rola fizycznych pracowników jest coraz bardziej ograniczana. Jednym z nowszych osiągnięć w tej dziedzinie jest zautomatyzowane stanowisko do gięcia blach. Można dzięki niemu osiągnąć znaczne przyspieszenie procesu produkcyjnego, jednak wybór optymalnej dla danej firmy maszyny nie jest łatwym zadaniem. Co należy rozważyć przy podejmowaniu decyzji o inwestycji?

Opłacalność inwestycji – czy automatyzacja zawsze się opłaca?

W dalszym ciągu panuje przekonanie, że automatyzacja, owszem, opłaca się, ale przede wszystkim w bardzo dużych zakładach, w których wykonuje się duże nakłady produkcyjne dla danego detalu. W powszechnej opinii wartość inwestycji w przypadku zrobotyzowanych stanowisk obróbki jest tak duża, że stopa zwrotu dla mniejszych zakładów jest zdecydowanie zbyt długa. Przy potencjalnej awaryjności urządzeń i w niepewnej sytuacji rynkowej czyni to tego rodzaju inwestycje zbyt ryzykownymi. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje jednak, że możliwe jest skonstruowanie takich urządzeń, których użycie opłaca się nawet w niewielkich firmach. Współcześnie produkuje się zrobotyzowane stanowiska gięcia blach, które świetnie sprawdzają się nawet przy bardzo małych wolumenach produkcji.

Nie znaczy to oczywiście, że inwestycja w takie urządzenie zawsze będzie opłacalna. Podejmując decyzję o zakupie, należy dokładnie oszacować stosunek wszystkich kosztów i potencjalnych zysków oraz wziąć pod uwagę nie tylko możliwości, jakie inwestycja ze sobą niesie, ale również ryzyko.

Możliwości rozbudowy urządzenia

Czynnikiem, o którym z całą pewnością nie należy zapominać, jest możliwość rozbudowy urządzenia. W pełni automatyczne stanowiska gięcia blach wyposażone są najczęściej w standardowe gniazdo gnące zintegrowane z prasą krawędziową i robota obsługującego pracę tych urządzeń. Najlepsza inwestycja to jednak zawsze taka, która może być wykorzystana na wiele sposobów. Dlatego istotne jest, by stanowisko mogło być dowolnie rozbudowywane, na przykład o separator blach, urządzenia obracające obrabiane detale, dodatkowe chwytaki czy stół centrujący.

Konstrukcja robota obsługującego prasę

Istotne jest, by zwrócić również uwagę na konstrukcję ramienia robota. Szczególnie ważny jest odpowiedni dobór udźwigu i zasięgu robota, tak aby znacząco nie ograniczać możliwości stanowiska, ale również nie przeszacować gabarytu robota. Równie ważna jest budowa chwytaka do arkuszy blachy, która powinna umożliwiać operowanie arkuszami o różnej grubości i różnych wymiarach. Dzięki temu unika się żmudnego procesu wymiany chwytaka przy zmianie obrabianego detalu.

Oprogramowanie urządzenia – na co zwrócić uwagę?

Integralnym elementem zrobotyzowanego stanowiska gięcia blach, o którym nie zawsze myśli się w kontekście opłacalności inwestycji, jest oprogramowanie sterujące prasą i ramieniem robota. Oprogramowanie takie powinno być w maksymalnym stopniu kompatybilne z oprogramowaniem używanym w zakładzie. Dzięki temu unika się konieczności jego dostosowania, które może generować dodatkowe, niemałe koszty.

Dostępność serwisu producenta urządzenia

Ostatnią z ważnych kwestii, na które warto zwrócić uwagę, jest dostępność serwisu producenta kupowanego urządzenia, zwłaszcza że często maszyny takie sprowadza się z zagranicy. Awaria urządzenia może spowodować zatrzymanie całego procesu produkcyjnego, dlatego istotne jest, by serwis dostępny być w możliwie najkrótszym czasie.

Reasumując, można zaryzykować stwierdzenie, że podobnie jak w innych dziedzinach, również w przypadku gięcia blach robotyzacja sprawdzi się w większości przedsiębiorstw. Aby jednak inwestycja była opłacalna, należy przed zakupem i decyzją o wyborze konkretnej maszyny rozważyć szereg czynników, takich jak bilans zysków i kosztów, możliwości rozbudowy, detale konstrukcyjne urządzenia, kompatybilność oprogramowania i dostępność serwisu.

źródło: polteknik.pl – Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej blachy