Planujesz budowę studni? Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to znaczy, że potrzebujesz wiertnicę. Z poniższego artykułu dowiesz się, który typ wiertnicy spełnia twoje oczekiwania i potrzeby.

Czym jest wiertnica?

Wiertnice to zespół powiązanych ze sobą urządzeń mechanicznych niezbędnych do wykonania otworu wiertniczego o cylindrycznym kształcie w różnych powierzchniach. Stosuje się je wszędzie tam, gdy pojawia się potrzeba uzyskania informacji na temat konkretnego podłoża i w celu wykonania określonych konstrukcji. Wiertnice są wykorzystywane przy budowie mostów, dróg, autostrad, linii trakcyjnych kolei i tramwajów. Co ważne, są one kompatybilne z wieloma maszynami wyposażonymi w zasilanie hydrauliczne. Są to zarówno niewielkie kilkuset kilogramowe minikoparki, miniładowarki czy ładowarki typu skid-steer, jak kilkutonowe koparko-ładowarki, koparki kołowe i gąsienicowe, żurawie samochodowe, a nawet kilkudziesięciotonowe maszyny robocze.

Jednak nie wszystkie wiertnice znajdujące się na rynku wyglądają i działają w ten sam sposób. Różnią się między sobą rodzajem podwozia i parametrami technicznymi. Dzisiejsza technika pozwala na to, aby wiertnice kompletować indywidualnie w podzespoły pozwalające na wykonywanie robót w różnych technologiach. Warto podkreślić, że ukończony już otwór wiertniczy nazywany jest odwiertem. Z kolei stanowisko w terenie, na którym ustawiona jest wiertnica nosi nazwę wiertni. Niektóre wiertnice osiągają wysokość nawet 60 m.

Wiertnica pionowa – zastosowanie

Wiertnica pionowa jest najczęściej stosowanym tego typu urządzeniem. Wykonuje ona wiercenia w kierunku pionowym. Wykorzystywana jest na różnych obszarach. Wiertnica pionowa stosowana jest do odwiertów w gruncie, skale czy betonie. Stosowana jest w różnym celu, m.in. do sprawdzenia gruntu, bądź jego struktury, weryfikacji budowy geologicznej gleby, oraz analizy wilgotności ziemi. Znajduje zastosowanie tam, gdzie planowana jest budowa studni.

Do czego służy wiertnica pozioma?

Wiertnice poziome służą do wiercenia tuneli pod miejscem, w którym nie można wykonać zwykłego wykopu. Wykonywane przez nią odwierty mogą biec pod drogami, nasypami kolejowymi lub innymi budowlami z możliwością precyzyjnego sterowania w celu zachowania założonego kierunku wykonywanego otworu. Wykorzystuje się je do robienia odwiertów, które nie zawsze muszą mieć tę samą średnicę. Służą do wykonania otworu, w którym umieszcza się rurę mająca stać się elementem instalacji. Znajdują zastosowanie w budowie rurociągów, będących częścią sieci gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej czy ciepłowniczej.

Wiertnice poziome posiadają element konstrukcyjny, po którym wykonujący swoje zadanie świder posuwa się. Przeznaczone są do gruntów skalistych i gruntów normalnych. W zależności od potrzeb, urządzenie to można wyposażyć w zestaw silników pomocniczych, świdrów lub rur kierunkowych, stopę hydrauliczną, która przytwierdza stojak do podłoża, kołnierze wodne, które służą do odprowadzania wody wraz ze szlamem i zabezpieczają otoczenie przed uszkodzeniem i zbędnym zabrudzeniem.

Pozostałe typy wiertnic

Podział wiertnic na pionowe i poziome to nie jedyna istniejąca klasyfikacja tych urządzeń. Poszczególne wiertnice mogą różnić się między sobą przeznaczeniem (do geotechniki, do hydrogeologii, pomp ciepła, do wykonywania pali, mikropali i kotew), średnicą wykonywanego otworu (wielkośrednicowe i małośrednicowe).

Jedną z bardziej znanych wiertnic jest wiertnica geotechniczna, która spełnia wymagania związane z różnymi rodzajami wierceń geotechnicznych. Gwarantuje wysoki poziom wydajności w kwestii wiercenia podziemnego i powierzchniowego. Na jej użyteczność wpływa m.in. daleki zasięg i odporność na wszelkiego rodzaju urazy mechaniczne.

Wypożyczenie wiertnic

Wiertnica nie jest tanim urządzeniem, jej zakup pozostaje w kwestii marzeń niejednego przedsiębiorcy budowlanego. Na szczęście, aby mieć możliwość skorzystania z tego sprzętu nie trzeba go kupować. Firmy oferujące wynajem wiertnic znajdują się w wielu polskich miastach, także w Warszawie. W takich miejscach zatrudnieni są jedynie wykwalifikowani pracownicy będący w stanie zadbać o realizację całego zlecenia. Proponują oni swoje usługi zarówno firmom, jak i klientom indywidualnym.

Źródło: http://avio-star.pl