Przepływomierz elektromagnetyczny służy do pomiaru przepływu mediów zdolnych przewodzić prąd elektryczny. Mogą być to zarówno ciecze (w tym ciecze czyste, ciecze obojętne chemicznie, zanieczyszczone czy agresywne pod względem chemicznym), jak i pulpy. Urządzenia te wykorzystuje się głownie do mierzenia przepływu wody. Czym więc charakteryzują się przepływomierze elektromagnetyczne, jak działają i gdzie się je stosuje?

Przepływomierz elektromagnetyczny: charakterystyka

Przepływomierze elektromagnetyczne mierzą objętościowy strumień cieczy wraz z ciałami stałymi, które mogą się w niej znajdować. By detektor mógł zostać w prawidłowy sposób użyty, przewodność elektryczna danego medium musi przekraczać wartość 5 mS/cm. Wiąże się to z pewnymi ograniczeniami: przepływomierzy elektromagnetycznych nie można zastosować do mierzenia cieczy dielektrycznych w przemyśle petrochemicznym ani do transportu ropy naftowej.

Nieskomplikowana budowa przepływomierzy elektromagnetycznych zmniejsza ich awaryjność, zapewniając ciągłość pracy w zakładzie.

Jak działa przepływomierz elektromagnetyczny?

Działanie przepływomierza elektromagnetycznego jest możliwe dlatego, że urządzenie wykorzystuje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Prawo to polega na tym, że siła elektromotoryczna jest indukowana w przewodniku, który porusza się w polu magnetycznym. Siła elektromotoryczna jest wprost proporcjonalna do natężenia pola magnetycznego, a także do prędkości oraz ruchu przewodnika. Przewodnikiem jest oczywiście przewodząca prąd elektryczny substancja, zazwyczaj ciecz lub inne medium.

Przepływomierz jest skonstruowany z rury pomiarowej, której powierzchnia jest izolowana elektrycznie, a także z cewek i elektrod. Cewki generują pole magnetyczne, elektrody natomiast odpowiadają za mierzenie różnic potencjałów. Gwarancją stabilności punktu zerowego jest pole magnetyczne o zmiennej biegunowości, które jest wytwarzane przez prąd stały. Takie rozwiązanie sprawia, że pomiar nie jest zależny od właściwości medium, które przepływa przez urządzenie nawet w przypadku, gdy jest to ciecz wielofazowa, a nawet ta o bardzo niskiej przewodności.

Należy również zaznaczyć, że zasilanie przepływomierzy elektromagnetycznych nie wiąże się z pobieraniem dużych ilości energii. W dodatku same czujniki mają zdolność mierzenia w obu kierunkach przepływów o niezwykle dużym, ale i bardzo małym natężeniu.

Zastosowanie

Przepływomierze elektromagnetyczne znajdują zastosowanie w instalacjach przemysłowych od ponad półwiecza. Sprawdzają się przy wszelkich cieczach przewodzących prąd elektryczny: woda, ścieki, kwasy, ługi, a nawet szlamy i osady. Monitorują przepływ, napełnianie, dozowanie, a także dokładne pomiary rozliczeniowe w obrocie handlowym. Znajdziemy je w każdej gałęzi przemysłu: w zakładach chemicznych, spożywczych, papierniczych i w wielu innych.