W dobie nieustających podwyżek energii eklektycznej, przymus oszczędzania zużycia prądu dotyczy nie tylko osób indywidualnych, ale i większości zakładów produkcyjnych W przedsiębiorstwach, w których występuje dynamiczne zapotrzebowanie na ilość sprężonego powietrza warto jest zastosować sprężarki zmiennoobrotowe.

Dlaczego warto jest obniżać koszty eksploatacyjne w zakładzie wykorzystującym sprężone powietrze?

W firmach, w których sprężone powietrze wykorzystywane jest do świadczenia usług czy też wytwarzania towarów, straty prądu wymuszają podniesienie cen. Perspektywa ta nie zawsze jednak spotyka się z aprobatą i akceptacją dotychczasowych kontrahentów. Młode przedsiębiorstwa i nowo powstałe firmy posiadają stosunkowo ubogą klientelę, która nie zawsze może być zaliczana do kategorii stałych odbiorców.

Rozwiązaniem, które z pewnością pozwala zaoszczędzić koszty zużycia prądu eklektycznego są sprężarki zmiennoobrotowe. To sprzęt wydajny, bezawaryjny i prosty w obsłudze. Jego głównym zadaniem jest dopasowanie ilości wytwarzanego sprężonego powietrza do aktualnego zapotrzebowania danego zakładu.

Zainwestuj w sprężarkę zmienoobrotową i zredukuj starty prądu eklektycznego

Efektywnie pracująca sprężarka zmiennoobrotowa jest w stanie zminimalizować ryzyko strat energii eklektycznej. Wykorzystanie tego rodzaju urządzenia ma ogromne zalety. Jedną z najbardziej odczuwalnych jest bilans czy rachunek strat i zysków, który dobitnie wskazuje na koszty eksploatacyjne, jakie zostały poniesione w danym roku kalendarzowym. Pobieżnie wykonana kalkulacja pozwala na zauważenie, iż w przypadku regularnego korzystania ze sprężarek zmiennoobrotowych realne są oszczędności w wysokości nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych w cyklu rocznym.

Sumując koszty, warto zauważyć, że korzystanie z tradycyjnych sprężarek, w czasie przestojów czy też spadku zainteresowania produktami lub usługami, w których wykorzystuje się sprężone powietrze, ma niebagatelne znaczenie dla firmy. W ten oto sposób można uniknąć znacznych strat, które powstają w okresie kilku- kilkunastu lat pracy na sprężarkach śrubowych, które produkują stałą ilość sprężonego powietrza. Przy niepewnej liczbie stałych kontrahentów lub też zmiennej ilości zapotrzebowania na sprężone powietrze, redukcja strat prądu każdorazowo działa na korzyść danego przedsiębiorstwa, które nie musi martwić się o swoją pozycję na rynku, szczególnie w obliczu rosnących opłat za zużycie energii eklektycznej.

Dostosuj parametry sprężarki zmiennoobrotowej do aktualnych potrzeb w danym cyklu produkcyjnym

Sprężarki o zmiennej wydajności posiadają możliwość dopasowania ich trybu pracy do ilości sprężonego powietrza, które przypada na jeden cykl produkcyjny. Każdy nabywca tego typu sprzętu może samodzielnie określić wysokość ciśnienia roboczego. W przypadku nowoczesnej sprężarki śrubowej o zmiennej wydajności zakres pracy można skonfigurować w granicach od 5 do 13 barów. Tak duży zakres pozwala na podwyższenie efektywności działania, i dopasowanie do różnych poziomów wymaganego ciśnienia roboczego, również w okresach zmiennego, zarówno niskiego jak i wysokiego zapotrzebowania na sprężone powietrze.

Wydajność sprężarek o zmiennych obrotach kształtuje się na poziomie od 0,51 do 58,20 m3/min, co pozwala na ich pełne wykorzystanie, niezależnie od zaistniałych okoliczności i czasu potrzebnego na wyprodukowanie danej ilości sprężonego powietrza. Urządzenia tego typu posiadają silniki elektryczne, które mogą pracować z mocą od 5,5 do 355 kW. Dzięki temu, praca jest wydajna, a ilość wyprodukowanego, sprężonego powietrza zadowalająca.

Sprężarki o zmiennej wydajności dorównują swoimi parametrami technicznymi i osiągami tradycyjnym urządzeniom tego rodzaju. Różnica polega na możliwości dopasowania ilości wytwarzanego sprężonego powietrza do aktualnego cyklu produkcyjnego.

Źródło: https://www.almig.pl