Odwadnianie terenu to często stosowany w budownictwie proces, który polega na obniżeniu poziomu wód gruntowych na danym obszarze. Ich zbyt wysoki poziom znacznie utrudnia bowiem wykonywanie prac budowlanych oraz podnosi koszty całej inwestycji. Wśród najbardziej znanych i skutecznych metod odwadniania terenu znajduje się metoda wykorzystująca instalacje igłofiltrowe. Na czym polega ta metoda i jak powinien przebiegać prawidłowy montaż instalacji igłofiltrowych?

Instalacje igłofiltrowe – zastosowanie

Metoda odwadniania za pomocą instalacji igłofiltrowych jest coraz częściej stosowana w branży budowlanej. Igłofiltry pozwalają skutecznie pozbyć się nadmiaru wody zarówno z powierzchni, jak i z gruntu. Cała instalacja składa się z kilku elementów. Sam igłofiltr to rura zakończona specjalnym filtrem, która aplikowana jest w głąb podłoża. Przewód rurowy połączony jest z kolektorem ssącym znajdującym się na powierzchni, który z kolei jest przytwierdzony do agregatu pompowego. Agregat wywołuje zasysanie wody z gruntu przez igłofiltr, dzięki czemu wydostaje się ona na zewnątrz. W taki sposób grunty są osuszane i przygotowywane do prac budowlanych.

Oprócz branży budowlanej igłofiltry stosowane są również w rolnictwie, geotechnice lub w celu pozyskiwania wody pitnej.

Montaż instalacji igłofiltrowych – jak wygląda?

Montaż instalacji igłofiltrowej jest procesem, który składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest naturalnie prowadzenie przewodów igłofiltrowych w głąb gruntu, na odpowiednią głębokość. Proces ten w praktyce nazywany jest wpłukiwaniem, ponieważ najpierw wprowadzane są rury wpłukujące, wykorzystujące strumień wodny o bardzo dużym natężeniu i ciśnieniu. Następnie węże wpłukujące wodę są wyciągane, a w ich miejsce umieszcza się igłofiltry. Kiedy znajdują się one już na odpowiedniej głębokości, rury wpłukujące są wyprowadzane z podłoża. W kolejnym etapie igłofiltry podłączane są do kolektora ssącego za pomocą specjalnych uszczelek. Kolektor natomiast łączy się z agregatem pompowym. Po zakończonym montażu należy jeszcze przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji, a następnie możliwe jest już uruchomienie pompy i rozpoczęcie procesu odwadniania gruntu.

Instalacja igłofiltrowa – znaczenie agregatów pompowych

Najważniejszym elementem całej instalacji jest bez wątpienia agregat, który wytwarza podciśnienie i inicjuje cały proces zasysania wody. Agregat pompowy po zassaniu wody odprowadza ją i umożliwia w ten sposób prowadzenie prac budowlanych, na przykład przy wykopach, instalacji kanalizacyjnej czy też wodociągowej. To właśnie moc oraz wydajność zastosowanych agregatów w większości decyduje o skuteczności działania instalacji igłofiltrowych.

Agregaty pompowe dostępne na rynku występują w wersjach z napędem spalinowym lub elektrycznym. Do najbardziej istotnych parametrów agregatów należą jednak przede wszystkim: wydajność pomp podawana w m3/h, maksymalna wysokość podnoszenia oraz przelot zanieczyszczeń. Dobór odpowiedniego agregatu zależy więc od rodzaju wykonywanych prac, specyfiki terenu oraz poziomu wód gruntowych w podłożu.

Odpowiednie odwodnienie podłoża z nadmiernej ilości wody gruntowej ma decydujące znaczenie dla tempa oraz kosztów prowadzonych prac budowlanych. Zastosowanie instalacji igłofiltrowych pozwala skutecznie odwodnić teren budowy, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność podłoża. Właśnie ze względu na wysoką wydajność igłofiltrów, technologia ta jest coraz częściej stosowana na wielu placach budowy.