Wilgoć jest wrogiem elektroniki i licznych materiałów podatnych na korozję. Powoduje całkowite zniszczenie maszyn i urządzeń lub znacząco przyspiesza ich zużywanie i podnosi koszty eksploatacyjne. Dlatego tak ważne jest obniżenie do minimum poziomu wilgoci w układzie sprężonego powietrza. Jak to zrobić? Jakie urządzenia wykorzystać, aby wyeliminować wilgoć z systemu pneumatycznego? Podpowiemy, jakie rozwiązania są najskuteczniejsze i najbardziej funkcjonalne.

Problem z wilgocią w układzie sprężonego powietrza

Wilgoć powstająca w układach sprężonego powietrza jest wysoce niepożądana. Jednak skąd ona się tam bierze? Kompresory zasysają powietrze atmosferyczne, które następnie ulega skompresowaniu. W zasysanym przez sprężarkę powietrzu znajduje się spora ilość pary wodnej. Wilgoć dostająca się w ten sposób do systemu pneumatycznego stanowi zagrożenie dla maszyn i urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem. Nie tylko zakłóca ich działanie, ale może prowadzić do licznych awarii wymagających kosztownych napraw i powodujących przestoje w pracy zakładu. Ostatecznie wilgoć w systemach pneumatycznych prowadzi również do znacznie szybszego zużywania się urządzeń, korodowania podzespołów i uszkodzenia systemów elektronicznych.

Wszystko to sprawia, że wilgoć jest wysoce niepożądana w układzie sprężonego powietrza i projektując go trzeba podjąć działania mające na celu wyeliminowanie zawilgocenia. Stosuje się do tego celu osuszacze. Na rynku dostępne są osuszacze adsorpcyjne, ziębnicze i membranowe. Przy czym to właśnie dwa pierwsze wyróżniają się najwyższą funkcjonalnością i skutecznością działania.

Obniżanie poziomu wilgoci w układzie sprężonego powietrza przy pomocy osuszaczy adsorpcyjnych

Osuszacze adsorpcyjne są jednymi z najpopularniejszych i najskuteczniejszych urządzeń do zmniejszania poziomu wilgoci w sprężonym powietrzu. Dzięki ich użyciu cała instalacja sprężonego powietrza pracuje sprawniej i wydajniej. Osuszacze adsorpcyjne, ze względu na ich wysoką skuteczność, stosuje się przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, lakiernictwie, transporcie pneumatycznym, optyce, instalacjach AKPiA oraz w przemyśle spożywczym. Oprócz wysokiej skuteczności działania w osuszaniu sprężonego powietrza, osuszacze adsorpcyjne wyróżniają się także niezawodnością, energooszczędnością i tanią eksploatacją. Metoda ich działania opiera się na wykorzystaniu dwóch kolumn, które pracują naprzemiennie. Obie kolumny wypełnione są adsorbentem odpowiedzialnym za pochłanianie wilgoci. Mechanizm działania polega na tym, że w czasie kiedy jedna kolumna osusza sprężone powietrze, druga oddaje wcześniej zmagazynowane w adsorbencie cząsteczki wody, a więc podlega regeneracji (osuszaniu). Następnie role się zamieniają i sucha kolumna przejmuje zadanie osuszania powietrza, aby druga z nich mogła oddać zmagazynowaną wilgoć. Osuszacze adsorpcyjne są często wybieranym rozwiązaniem ze względu na to, że zapewniają najwyższy stopień osuszenia gazu na poziomie ciśnieniowego punktu rosy sięgającego od – 40 do – 70 stopni Celsjusza. Natomiast kolumnowe działanie osuszacza sprawia, że może on pracować w trybie ciągłym bez konieczności robienia przerw.

Wykorzystanie osuszaczy ziębniczych do zmniejszenia poziomu wilgotności sprężonego powietrza

Osuszacze ziębnicze to drugi po osuszaczach adsorpcyjnych, sposób na pozbycie się wilgoci ze sprężonego powietrza. Tutaj nie stosuje się żadnego adsorbentu. Działa on natomiast na zasadzie skraplania pary wodnej poprzez schłodzenie sprężonego powietrza. Osuszacze ziębnicze często nazywane są również kondensacyjnymi, gdyż zjawisko skraplania to w fizyce właśnie kondensacja. Są to urządzenia niebywale wydajne. Radzą sobie nawet w warunkach bardzo dużej wilgotności otoczenia. Ponadto, gwarantują wysoką odporność na zanieczyszczenia i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Jednocześnie ich praca jest niebywale cicha, więc nie przeszkadza pracującym w sąsiedztwie pracownikom. Jednak to co najważniejsze to fakt ich ogromnej skuteczności działania, dzięki której podnoszą żywotność systemów pneumatycznych poprzez prawie całkowitą eliminację wilgoci.

System pneumatyczny zaopatrzony w takie osuszacze jest bezpieczny i chroniony przed zagrożeniem ze strony wody i wilgoci w  układzie sprężonego powietrza.