Śmierć Najbliższej Osoby jest wydarzeniem bardzo smutnym i trudnym. W tym ciężkim czasie najbliżsi muszą znaleźć w sobie na tyle siły, aby poczynić najważniejsze kroki związane z pochówkiem Zmarłego. Jednak w całym tym natłoku emocji i obowiązków łatwo jest o czymś zapomnieć. Dlatego, warto zapoznać się z poradami o czym należy pamiętać i co zrobić, kiedy umiera najbliższa Bliska Osoba.

Co na początek?

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, jaki musi uzyskać Rodzina po śmierci Najbliższego, jest karta zgonu. Jest to dokument poświadczający zgon, który stanowi podstawę do uruchomienia całej machiny związanej z organizacją pogrzebu. Karta zgonu jest wystawiana przez lekarza, który stwierdza zgon. Może to być lekarz rodzinny, który stwierdził zgon w czasie wizyty domowej, jeśli śmierć nastąpiła w domu. Kartę zgonu może wystawić także lekarz pogotowia ratunkowego albo lekarz opiekujący się pacjentem w szpitalu, jeśli to właśnie tam miała miejsce śmierć pacjenta.

Niezależnie od tego, kto wystawia kartę zgonu, procedura jest całkowicie bezpłatna. Jeśli śmierć Bliskiej Osoby nastąpiła w szpitalu, to dopiero otrzymanie karty zgonu uprawnia do odebrania Ciała Zmarłego z kostnicy szpitalnej.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której występują podejrzenia, że śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Jeśli śmierć była wynikiem przestępstwa, czy wypadku, to karta zgonu, wraz z możliwością odbioru zwłok, zostaje wydana Rodzinie Zmarłego przez lekarza medycyny sądowej dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok i dopełnieniu wszystkich formalności związanych z wyjaśnieniem przyczyny śmierci. W takim przypadku, termin wydania ciała i karty zgonu zależy od policji i prokuratury.

Karta zgonu i co dalej?

W drugiej kolejności, po otrzymaniu karty zgonu, śmierć Bliskiej Osoby należy zgłosić w urzędzie stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu. Obowiązek ten ciąży na Rodzinie. W urzędzie stanu cywilnego powinien zostać złożony odpowiedni wniosek, na podstawie którego urzędnik wystawi akt zgonu. Akt zgonu jest niezbędny dla uzyskania zasiłku pogrzebowego, dopełnienia spraw spadkowych i ubezpieczeniowych.

Skrócony akt zgonu, w przypadku pochówku o charakterze religijnym, jest podstawą do ustalenia w kancelarii parafialnej kościoła, w którym odbywać się będzie pochówek, daty i godziny pogrzebu. Następnie takie same czynności powinny zostać dopełnione w siedzibie zarządu cmentarza. Jeśli natomiast pogrzeb będzie odbywał się w obrządku świeckim, to wystarczy ustalić odpowiednią datę i godzinę w zarządzie cmentarza a zakład pogrzebowy zatroszczy się o odpowiednią oprawę pogrzebu ze strony mistrza ceremonii.

Warto wiedzieć, że to nie akt zgonu uprawnia zakład pogrzebowy do rozpoczęcia czynności pogrzebowych, ale już karta zgonu. Zakład pogrzebowy może świadczyć usługi już w momencie pierwszego transportu zwłok z kostnicy szpitalnej czy też z domu zmarłego. W dalszym postępowaniu i dopełnianiu wszelkich procedur pogrzebowych, sprawdzony dom pogrzebowy może stanowić ogromną pomoc i odciążenie rodziny ze wszystkich przykrych obowiązków. Zakład pogrzebowy ustala z Rodziną Zmarłego zakres usług, jakie będzie świadczył na ich rzecz, a następnie podpisuje umowę. Warto pamiętać, że większość decyzji podjętych na tym etapie może jeszcze ulec modyfikacji. Jeśli rodzina, już po podpisaniu umowy zdecyduje się na dodatkowy wieniec czy na przykład oprawę muzyczną, może powiadomić o tym zakład pogrzebowy, a jego pracownicy zatroszczą się o to, aby wszystkie elementy pogrzebu były zgodne z życzeniem rodziny.

Wybór zakładu pogrzebowego

Wybór zakładu pogrzebowego nie jest kwestią narzuconą odgórnie – to Rodzina zmarłego wskazuje dom pogrzebowy, który zajmuje się organizacją pochówku. W dużych miastach wybór zakładów pogrzebowych jest bardzo szeroki. Jeśli nie wiemy, na który się zdecydować, najlepiej postawić na taką firmę, która oferuje możliwie jak najszerszy zakres usług. Dzięki temu droga do ubogacenia ceremonii pogrzebowej zawsze pozostaje otwarta. Ponadto, zakład pogrzebowy musi zapewnić zmarłemu godny pochówek. Niewątpliwie ma na to wpływ doświadczenie personelu, takt i kultura oraz chęć udzielenia pomocy i wsparcia Rodzinie Zmarłego.

Źródło: Dom Pogrzebowy Elizjum