Klasy mundurowe w Polsce zrzeszają już ponad 57 tysięcy uczniów w dwóch tysiącach oddziałów i ponad dwustu szkołach, a ich popularność utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Co warto wiedzieć przed wyborem klasy o takim profilu?

Czym są?

Niektóre polskie licea ogólnokształcące i szkoły ponadgimnazjalne umożliwiają wybór klasy o profilu mundurowym, która w założeniu ma przygotowywać młodzież do wstąpienia w szeregi służb mundurowych. Mimo tego, że ich ukończenie nie zapewnia oficjalnych kwalifikacji zawodowych czy innego dokumentu uprawniającego do podjęcia pracy w „mundurówce”, program przewiduje wiele zajęć, które mogą ułatwić dalszą ścieżkę rozwoju w tym kierunku. Klasy te noszą nazwy mundurowych, wojskowych, policyjnych, straży granicznej czy penitencjarnych, w zależności od tego, z jakim typem służb współpracuje szkoła – z kim podpisano umowę o współpracy i szkoleniu.

W zależności od przyjętej specjalizacji szkoły tworzą odpowiednie programy zajęć dodatkowych. Powstają również specjalne materiały dydaktyczne dla klas o tym profilu. W 2017 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego opracował np. „Vademecum strzelca” stanowiące swoisty podręcznik, dający podstawę teoretyczną do szkolenia wojskowego uczniów.

Jakie dodatkowe przedmioty realizują klasy mundurowe?

Zajęcia związane z dodatkowym szkoleniem w klasie mundurowej odbywają się w wymiarze 150 godzin w całym trzyletnim (od nowego roku szkolnego już także czteroletnim) cyklu kształcenia. Ich rodzaj zależy oczywiście od typu klasy. Może to być poznawanie zasad posługiwania się bronią, szkolenie na strzelnicy, poligonie, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, musztra, zajęcia z samoobrony, elementy terenoznawstwa (orientacja w terenie, posługiwanie się mapą, kompasem itp.), rozpoznawanie zagrożeń przeciwpożarowych, działania gaśnicze, zadania związane z ochroną granic, techniki rozpoznawania i neutralizowania zagrożeń chemicznych i wiele innych. Przyjęło się, że oprócz ćwiczeń w jednostkach współpracujących młodzież klas mundurowych odbywa również szkolenie w czasie organizowanych w ferie zimowe i wakacje obozów, nazywanych często poligonami. Instruktorami są zazwyczaj byli policjanci, żołnierze, strażacy, pracownicy ochrony i innych służb związanych z bezpieczeństwem.

Trzeba pamiętać, że jeżeli do klasy mundurowej jest wielu chętnych, niektóre szkoły, oprócz zwykłej rekrutacji, biorącej pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych i oceny na świadectwie, przeprowadzają dodatkowo egzamin sprawnościowy.

Regulamin klasy mundurowej

Życie ucznia klasy mundurowej unormowane jest w sposób przybliżający mu zasady panujące w służbach związanych z bezpieczeństwem. Istnieje regulamin, a zajęcia często rozpoczynają się od musztry. Niekiedy używa się stopni, wzorowanych na stopniach wojskowych, albo stosuje się podział na plutony czy drużyny mające swoich dowódców. Wymogiem jest również odpowiednie umundurowanie. W niektórych szkołach mundury noszone są na co dzień, w innych na przykład raz w tygodniu. Istnieją klasy, które wymagają dwóch zmian mundurów, szkolnych (codziennych) i wyjściowych.

Wyposażenie ucznia

Niestety, ponieważ nie są to klasy uznawane oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji za oddziały wymagające większej subwencji oświatowej na ucznia (jak ma to miejsce w szkołach sportowych czy artystycznych), koszty związane z prowadzeniem klas mundurowych spadają na jednostki prowadzące: miasta, gminy czy powiaty. Jednostki te najczęściej wspierane są przez inne ministerstwa tematycznie zainteresowane danym typem klas (np. Ministerstwo Obrony Narodowej), jednak zdarzają się przypadki gdy ciężar wydatków związanych z wyposażeniem spoczywa na rodzicach czy opiekunach prawnych. W związku z tym warto wcześniej na stronie internetowej szkoły zapoznać się z listą ekwipunku, który uczeń klasy mundurowej musi posiadać. Jakie elementy wyposażenia bywają wymagane?

 • dwa zestawy mundurów, w tym jeden nowy (na przykład mundur polowy żołnierza wojsk lądowych, wzór 2010 z flagami)
 • buty wojskowe wzór 926 MON lub podobne, zapewniające wygodę obuwie taktyczne
 • beret żołnierza wojsk lądowych w kolorze zielonym lub inny (w zależności od rodzaju klasy)
 • parciany pas żołnierski szeregowca bez napisu WP
 • co najmniej 3 sztuki T-shirtów w kolorze khaki
 • plecak w kolorze czarnym lub khaki
 • śpiwór
 • niezbędnik (sztućce, kubek, menażka)
 • czapka zimowa polarowa czarna lub khaki
 • kurtka Gortex z czarnym polarem z kompletu
 • czapka z daszkiem koloru khaki lub czarna
 • krótkie spodenki khaki lub czarne
 • odznaki identyfikacyjne i określające przynależność szkolną (zazwyczaj zapewnianie przez szkołę).

Cały wymagany ekwipunek dostępny jest w sklepach Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego oraz w internecie pod adresem wphmilitaria.pl .

Źródło: Wphmilitaria – sklep wojskowy Warszawa