Wywiad gospodarczy polega na łączeniu różnorodnych legalnych czynności w celu pozyskania informacji ważnych dla podmiotów gospodarczych. Podstawą sukcesu wywiadu gospodarczego jest zdobycie informacji, przetworzenie ich i wyciągnięcie określonych wniosków z takim wyprzedzeniem, które pozwoli zleceniodawcy osiągnąć przewagę nad konkurencją lub ułatwi decyzję o nawiązaniu współpracy z innym, strategicznym dla działań firmy, podmiotem.

Wywiad gospodarczy za granicą

Wywiad gospodarczy obejmuje wiele dziedzin, najczęściej są one równoległe z przedmiotem działalności zleceniodawcy, może to być:

 • wywiad gospodarczy w zakresie benchmarkingu,
 • wywiad obejmujący zakres działań on-line,
 • wywiad finansowy,
 • wywiad o mechanizmach ustanawiania cen,
 • wywiad na temat działań promocyjnych,
 • wywiad o konkretnych produktach czy usługach,
 • wywiad dot. mechanizmów sprzedaży,
 • wywiad na temat badań, eksperymentów, prób,
 • wywiad skupiony na strategiach marketingowych,
 • wywiad na temat doboru, składu oczekiwań wobec personelu firmy,
 • wywiad na temat klientów.

Oprócz trudności samego pozyskiwania informacji, szczególnie w przypadku wywiadu gospodarczego za granicą, najważniejszym i wbrew pozorom najtrudniejszym wyzwaniem dla firm parających się tym zadaniem jest przetwarzanie pozyskanych informacji i wyłuskiwanie z nich tych o wyjątkowym znaczeniu, kształtujących ostateczny raport. Weryfikacja informacji, ich uwierzytelnianie i analiza, próba znalezienia określonych mechanizmów lub wiązanie zdarzeń wyprowadzą wnioski przydatne zleceniodawcy.

Cele wywiadu gospodarczego

Zleceniodawcy decydują się na działania wywiadu gospodarczego z wielu powodów. Wszystkie one oscylują wokół kondycji własnej firmy i jej przyszłości oraz oczywiście zysku. Podstawowymi celami, są:

 • zabezpieczenie udziału własnej firmy w danym sektorze działalności gospodarczej,
 • zwiększenie udziału firmy w rynku w zakresie swojej działalności,
 • rozpoznanie  wszystkich mocnych i słabych stron konkurencji,
 • rozpoznacie mechanizmów, które powodują, że jakaś firma/firmy zajmują wiodące miejsce na rynku,
 • przygotowanie swojej firmy na zdarzenia, które mogą zmienić drastycznie jej pozycję na rynku,
 • uczenie się konkurencji i zwiększenie własnej konkurencyjności względem innych firm,
 • identyfikacja szans, zagrożeń i ryzyka,
 • wspomaganie planowania, prognozowania i budowania strategii przedsiębiorstwa,
 • uzyskanie przewagi gospodarczej.

Komu powierzyć przeprowadzenie wywiadu gospodarczego za granicą?

Wywiadem gospodarczym, szczególnie za granicą są w stanie zająć się tylko wyspecjalizowane jednostki, przygotowane pod każdym względem do tego typu pracy. Najlepiej powierzyć to zadanie firmom windykacyjnym. Na rynku znajdziemy takie, które mają również swoje filie za granicą. Wtedy takie działania będą skuteczniejsze, choćby ze względu na brak bariery językowej i systemu prawnego danego kraju.

Każda firma musi mieć świadomość, że nie ma możliwości zabezpieczenia firmy w 100% przed działaniami wywiadu gospodarczego. Każdy zleceniodawca powinien zatem wziąć po uwagę oba aspekty wywiadu gospodarczego: pozyskiwanie informacji, ale też zabezpieczenie swojego przedsiębiorstwa przed ciekawością innych.