Rozwiązywanie konfliktów w firmie i mądre zarządzanie rekrutacją to zaledwie garstka tematów, jakimi zajmuje się psychologia biznesu. Eksperci jasną podkreślają, że wykorzystanie potencjału pracownika jest w pełni możliwe tylko wtedy, gdy ma się do niego partnerskie podejście. Jakie jeszcze teorie psychologiczne mają realny wpływ na rozwój firmy? I dlaczego warto rozważyć studia z zakresu psychologii biznesu?

Ciekawostka 1: Każda organizacja jest organizmem z zależnymi od siebie częściami

Prawidłowe współdziałanie wszystkich części wchodzących w skład organizacji przyczynia się do odniesienia sukcesu. Jeżeli jednak choćby jeden element nie funkcjonuje tak, jak powinien, nie ma mowy o podbiciu rynku.

Trzeba pamiętać, że nie ma idealnych firm, w których konflikty wewnętrzne nie zdarzają się, ale najważniejsze jest, aby szybko i umiejętnie je rozwiązywać. Przeszkodami w pomyślnym zakończeniu sporu mogą być:

  • władza i nierówności pomiędzy uczestnikami konfliktu,
  • dylematy społeczne: lepiej współpracować czy rywalizować?
  • brak możliwości wypowiedzenia się w sposób szczery i przedstawienia swojego zdania.

Podstawą w rozwiązaniu konfliktu w firmie jest znalezienie jego źródła. Najczęściej problem pojawia się w sferze komunikacji. Nawarstwiające się błędy w komunikacji generują niepotrzebne kłótnie.

Ciekawostka 2: Stabilne zatrudnienie motywuje pracowników

Pracownik, który postrzega swoje miejsce pracy jako pewne i bezpieczne znacznie bardziej angażuje się w rozwój firmy. Niepewność zatrudnienia powoduje spadek satysfakcji z wykonywanych obowiązków i zmniejsza zaangażowanie w faktyczny rozwój firmy.

Tylko w zasadzie właściciele firm w małych miastach, gdzie rynek pracy jest bardzo wąski nie muszą martwić się o poziom motywacji pracowników i rychłe ich odejście. Brak perspektyw ogranicza obawy przed stabilnością zatrudnienia.

Ciekawostka 3: Bardzo ważne jest niekonwencjonalne podejście do rekrutacji pracowników

Jak przewidzieć, czy kandydat, który zgłasza się na rozmowę o pracę przyczyni się do rozwoju firmy i osiągnie sukces zawodowy? Najbardziej miarodajnym czynnikiem jest ogólna sprawność umysłowa.

W związku z tym, że uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych jest nienaturalną sytuacją dla kandydata i chce się on zaprezentować z jak najlepszej strony, bardzo często można otrzymać zaburzony obraz osoby, którą chce się zatrudnić.

Firmy mogą jednak wpływać na to, jacy kandydaci będą zgłaszali się na rozmowy rekrutacyjne poprzez reklamowanie się konkretnymi cechami. Mogą prezentować się jako dynamiczne, optymistycznie nastawione do świata. Taki przekaz będzie przyciągał właśnie takich kandydatów.

Trzeba również podkreślić, że najskuteczniejszą metodą rekrutacji pracowników jest rozmowa telefoniczna. Na ocenę wpływają wtedy zupełnie inne cechy, które mogą przeszkadzać w kontakcie osobistym. Czasem warto wykorzystać telefon jako narzędzie selekcji w wyłowieniu wartościowych kandydatów mogących przyczynić się faktycznie do rozwoju firmy. Dopiero po takim kontakcie warto umówić się na spotkanie z wytypowanym kandydatem.