Jedną z korzyści obecności w Unii Europejskiej jest możliwość korzystania z różnego rodzaju dotacji. W celu ich uzyskania niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W związku z tym, że przygotowywanie wniosków unijnych to czasochłonny i skomplikowany proces, jego przeprowadzenie warto powierzyć profesjonalistom.

Ocena szans i pomoc przy wyborze programu

Korzystanie z usług profesjonalnych biur rachunkowych pozwala oszczędzić sporo czasu i zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania dotacji. Przed przystąpieniem do pisania wniosku doświadczeni specjaliści dokonują wstępnej oceny szans na uzyskanie dofinansowania. Analizowany jest zarówno sam pomysł, jak i projekt inwestora. Kolejny krok polega na znalezieniu odpowiedniego programu unijnego. Najwięcej szans na realizację mają projekty, które wpisują się w priorytety określone w programach pomocowych. Po znalezieniu i wybraniu odpowiedniego programu można przystąpić do kompletowania dokumentacji, która będzie niezbędna przy wypełnianiu wniosku. Pomoc ze strony profesjonalistów znacząco ułatwia i przyspiesza ten proces. Wielu inwestorów ubiegających się o dotacje po raz pierwszy zupełnie nie orientuje się w tym, jakie dokumenty należy dostarczyć.

Wysoka ocenia i brak błędów formalnych

Kluczowym etapem ubiegania się o dotacje unijne jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Proces ten jest czasochłonny i wymaga sporego doświadczenia. Wnioskodawca musi za pomocą słów sformułować i przedstawić swój pomysł w atrakcyjny sposób. Cel projektu powinien być sformułowany zwięźle i precyzyjnie wskazywać rodzaj działań, które zostaną podjęte dzięki dotacji oraz ich skutek. Należy pamiętać, że wszystkie wnioski poddawane są ocenie, a dofinansowanie przyznawane jest najlepszym projektom. To sprawia, że doświadczenie w przygotowywaniu tego rodzaju formularzy jest niezwykle istotne. Znajomość schematu i umiejętność posługiwania się odpowiednim językiem znacząco zwiększa szanse uzyskania dotacji. Korzystanie z pomocy profesjonalistów pozwala także uniknąć błędów formalnych. Wnioski z błędami mogą zostać odrzucone na etapie składania, bądź zostać odesłane do poprawy. Zdarza się, że jeden dokument musi być wielokrotnie poprawiany, zanim zostanie zaakceptowany. Zlecenie przygotowania wniosku firmie zewnętrznej pozwala oszczędzić sporo czasu i nerwów.

Podsumowanie

Pisanie wniosków o dotacje unijne to złożony proces, który wymaga dużego zaangażowania wielu osób. Należy pamiętać, że profesjonalnie przygotowany dokument pozbawiony błędów formalnych znacząco zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania. Korzystanie z usług ekspertów to rozwiązanie, które ułatwia wdrażanie własnych pomysłów za unijne pieniądze.