Wskutek nowelizacji kodeksu o spółkach handlowych, którą niedawno przyjął sejm, od dnia 1 marca 2020 r. przedsiębiorcy planujący otwarcie firmy będą mieli zdecydowanie większe możliwości dotyczące wyboru rodzaju spółki kapitałowej. Prosta spółka akcyjna, w skrócie PSA, niejako ma wypełniać lukę pomiędzy dobrze wszystkim znaną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i spółką akcyjną.

Prosta spółka akcyjna ułatwi życie przedsiębiorcom

PSA wyróżnia się z dotychczas funkcjonujących na rynku finansowym spółek. Propozycja nowatorskiego sposobu realizowania działalności gospodarczej skierowana jest do nowych przedsiębiorców stawiających na innowacyjność. Ograniczone do minimum formalności związane z założeniem i zamknięciem spółki, bardziej otwarte formy komunikacji i uproszczone formy obrotu akcjami to tylko część z licznych zalet PSA.

Formalności związane z założeniem PSA

Pomimo dużego uproszczenia formalności założycielskich oczywiście istnieje szereg warunków, które należy spełnić, aby PSA zarejestrować. Prosta i szybka rejestracja elektroniczna spółki w 24 godziny poprzez formularz kontaktowy była już wcześniej stosowana w przypadku zakładania sp. z o.o. Przetestowana wcześniej forma szybkiej rejestracji przez internet doskonale się sprawdziła, więc na pewno kontynuacja tej metody ucieszy także przedsiębiorców stawiających na nowoczesne technologie. Oczywiście istnieje także możliwość załatwienia formalności rejestracyjnych w sposób dotychczasowy, tradycyjny.

Spółka zostaje utworzona na podstawie statutu, który jest podstawą jej funkcjonowania. Nie należy zapominać o pozostałych formalnościach takich jak ustanowienie adresu siedziby, zawarcie umowy, pokrycie kapitału w wysokości minimum 1 zł, oraz ustanowienie organów spółki. Dużą zaletą jest brak konieczności powoływania obligatoryjnej Rady Nadzorczej, musi natomiast funkcjonować walne zgromadzenie zrzeszające wszystkich akcjonariuszy. Umożliwienie podejmowania uchwał czy odbywanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub wideokonferencji to maksymalne udogodnienie i oszczędność czasu. Korzystnie zapowiada się także możliwość zastosowania najnowszych technologii, na przykład dopuszczenie wykorzystania blockchainu w celu powadzenia rejestru akcjonariuszy. Prowadzeniem rejestru akcjonariuszy może zająć się również notariusz lub zewnętrzna firma inwestycyjna. Do koniecznych formalności dotyczących rejestracji PSA zaliczamy wpis do KRS, uzyskanie numeru REGON i NIP.

We wszystkich kwestiach związanych z założeniem PSA oraz prowadzeniem dokumentacji księgowo-rachunkowej mogą pomóc firmy zewnętrzne oferujące usługi księgowe dla firm. Profesjonalne biuro rachunkowe gwarantuje, że procedury założycielskie, rozliczenia i sprawozdania wykonane zostaną profesjonalnie, rzetelnie i pozbawione będą pomyłek czy niedociągnięć.

Zniesiony kapitał zakładowy

Co prawda kapitał do prostej spółki akcyjnej musi zostać wniesiony, ale kwota minimalna to 1 zł. W prostym rozumieniu — w zasadzie każdy może taką spółkę założyć. To nowość w spółkach kapitałowych. Dotąd założyciele spółek akcyjnych musieli liczyć się z koniecznością pokrycia kapitału zakładowego w wysokości 100 000 zł.

Do kolejnych założeń mających na celu zyskanie przychylności nowych przedsiębiorców, należy brak zamrożonego kapitału zakładowego, co pozwala na bardziej elastyczne dysponowanie funduszami spółki. Pomimo tego uproszczenia, przedsiębiorstwo ma obowiązek dbać o wypłacalność i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom. W prostych spółkach akcyjnych wprowadzone będą również rozwiązania takie jak akcje za pracę lub usługi, brak notowań akcji na giełdzie, czy uproszczenie procedury zamknięcia spółki przy zachowaniu maksymalnej ochrony wierzycieli.

źródło: mddp-outsourcing.pl – biuro rachunkowe Katowice