Kukurydza jest popularnym plonem w Polsce. Jest łatwo dostępna, pojawiają się jej nowe odmiany, które umożliwiają uprawy nawet w newralgicznych pod względem warunków klimatycznych rejonów Polski. Uprawa jest stosunkowo prosta i dająca zadowalające zbiory. Kukurydza jest dobrym źródłem energii odnawialnej i jest wykorzystywana do produkcji biogazu. Aby plantacje obfitowały w wysokiej jakości ziemiopłody, przy siewie kukurydzy należy zwrócić uwagę na kilka decydujących czynników oraz prawidłowo dobrać technologię siania.

Kukurydzę w Polsce wysiewa się pomiędzy 3 dekadą kwietnia a pierwszą dekadą maja. Za wczesny siew obniża wschody roślin, a za późny obniża plony. Prawidłowo dobrane nasiona kukurydzy w stosunku do rodzaju gleby, odpowiednie nawożenie i pielęgnacja, a także technologia siewu znacząco wpływają na jakość, tempo wschodów i równomierność roślin. Na co należy zwrócić uwagę podczas siewu kukurydzy?

Rodzaj i jakość materiału siewnego

Odpowiednia odmiana nasion kukurydzy do zasiewu ma decydujący wpływ na jakość plonów. Powinno się wybierać nasiona z pokolenia F1 (czyli ziarniaki z uprawy z poprzedniego sezonu). Zaleca się zasiew ziarnami od producenta ze sprawdzonego źródła. Nasiona wówczas są szczelnie zapakowane i opatrzone etykietami z niezbędnymi informacjami o parametrach ziarniaków. Nasiona z pokolenia F2 i F3 (z lat ubiegłych, pochodzące z samoreprodukcji) nie mają konkretnie określonych cech produkcyjnych i mogą znacząco obniżyć plony.

Sprawdzanie jakości nasion

Przed zasiewem warto sprawdzić jakość materiału siewnego. Nasiona kukurydzy umieszcza się na wilgotnej gazie i przechowując w stałej temperaturze (ok. 20 stopni Celsjusza) obserwuje się ich wzrost przez 2-3 tygodnie.

Odpowiednie podłoże

Kukurydza jest rośliną niewymagającą, niemniej zbyt lekka lub zbyt gęsta gleba może znacząco wpływać na jej plony. Istnieją specjalne odmiany nasion kukurydzy na słabe gleby. Temperatura gleby powinna wynosić średnio pomiędzy 8 a 10 stopni Celsjusza (standardowo 8 st. C dla odmian typu flint i do 12 st. C dla odmian typu dent). Powierzchnia zasiewu powinna być w miarę równa (aby uniknąć zaleganiu wód), otwarta (zadrzewienia mogą zacieniać miejsce plonów), i odpowiednio przygotowana (poprzez włókowanie i doprawianie), w celu spulchnienia gleby i umożliwieniu prawidłowych wschodów.

Nasiona kukurydzy sieje się na głębokości od 3 do 8 cm (3-5 cm w przypadku cięższych rodzajów gleb, 5-8 cm w lżejszych).

Nawożenie i pielęgnacja

Obfite, zadowalające plony to efekt odpowiedniego nawożenia specjalnie dostosowanymi do tego celu preparatami w zalecanych przed producentów ilościach oraz odpowiedniej pielęgnacji. Zbyt duża ilość nawozów może spowodować fitotoksyczne oddziaływanie na rośliny i spowolnić lub zahamować wschody. Złe rozmieszczenie substancji odżywiających roślin to ryzyko ich nieprawidłowego rozpuszczania się i zasolenia systemów korzeniowych (co również spowalnia wzrost – rośliny mają utrudnione pobieranie wody i substancji z gleby).

Nadmierne i nieprawidłowe odchwaszczanie może nadto przerzedzić uprawy.

Podsumowanie

Prawidłowy siew starannie dobranych ziaren kukurydzy, prawidłowe przygotowanie podłoża i odpowiednie nawożenie gwarantują obfite plony. Kukurydza jest rośliną stosunkowo łatwą w uprawie, niemniej prawidłowe przygotowanie do siewu z wykorzystaniem elementarnej wiedzy jest konieczne dla wysokiej jakości zbiorów.