W procesie ściągania długów bardzo ważne jest umiejętne wykorzystywanie zdolności negocjacyjnych. Dzięki nim możliwa będzie szybka i skuteczna windykacja długów, co może mieć kluczowe znaczenie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz jego przyszłości. W całym procesie specjaliści w zakresie odzyskiwania należności, mogą wykorzystywać negocjacje miękkie oraz twarde. Warto poznać różnicę między nimi oraz w jakich sytuacjach mogą być wykorzystywane w windykacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Na czym polegają negocjacje miękkie?

Miękkie techniki negocjacyjne bardzo często wykorzystywane są w relacjach partnerskich i prywatnych. Oparte o nie ściąganie długów polega na zrozumieniu drugiej strony i pomocy jej w wyjściu z patowej sytuacji, bez wejścia na drogę sądową. Ten rodzaj negocjacji najczęściej wykorzystywany jest przy małych długach oraz w komunikacji pomiędzy wieloletnimi i zaufanymi partnerami biznesowymi, u których pojawiły się tymczasowe problemy. Celem negocjacji miękkich jest dojście do porozumienia oraz odzyskanie przeterminowanych należności w najkrótszym możliwym czasie i bez negatywnego wpływu na relacje między partnerami biznesowymi.

Specyfika negocjacji miękkich sprawia, że odpowiedzialne za nie powinny być odpowiednio przygotowane osoby i windykatorzy. Do tego niezbędne są wysoko rozwinięte kompetencje miękkie oraz połączenie empatii i jednocześnie zdecydowania w realizacji swojego celu. Negocjacje miękkie mogą nie sprawdzić się w przypadku agresywnych dłużników oraz osób, które za wszelką cenę unikają kontaktu z reprezentantami wierzyciela i spłaty długu. Odpowiednio wykorzystane w windykacji długów, mają jedna bardzo dużą skuteczność i z reguły ten rodzaj komunikacji jest wybierany jako pierwszy w przypadku przeprowadzania całego procesu. W takim zakresie warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnych firm windykacyjnych.

Czym cechują się negocjacje twarde w windykacji?

W przypadku trudnych do ściągnięcia należności lub w kontakcie z określonym typem dłużników, stosowane są również negocjacje twarde. Polegają one na pełnym skupieniu windykatora na realizacji swojego celu oraz marginalizowaniu w całym procesie empatii. Dłużnicy bardzo często starają się odwrócić uwagę wierzycieli i stosują liczne fortele, na które powinni być uczuleni windykatorzy. Twarde techniki negocjacji nie uwzględniają tematów pobocznych i cechują się dużą nieustępliwością. Jeżeli jednak zostanie przekroczona granica i obie strony pozostaną nieustępliwe, możliwe, że windykacja utknie w martwym punkcie i będzie wymagana wejście na drogę sądową.

Prowadzenie procesu windykacji w oparciu o twarde techniki negocjacji jest wymagające i skuteczne. Windykatorzy nie przykładają wówczas tak dużej wagi do historii kontaktów pomiędzy obiema stronami oraz do podtrzymania dobrych relacji między nimi. Stosowanie tych technik wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Wykorzystywanie ich przez doświadczonych windykatorów może wpłynąć na obniżenie skuteczności windykacji oraz wydłużenie całego procesu. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.