Dynamiczny rozwój e-handlu pociąga za sobą rosnący popyt na przestrzeń magazynową. Towarzyszy temu wymóg szybszego realizowania zamówień przy jednoczesnym obniżaniu kosztów całego procesu. Jednym z zadań wielu przedsiębiorców jest poprawa wydajności magazynu. Tutaj na pomoc przychodzą nowoczesne technologie takie jak RFID oraz etykiety z kodem kreskowym. Oprócz tego warto zainwestować w system magazynowy WMS, który umożliwi optymalizację pracy w magazynie.

Na czym należy się skupić podczas podnoszenia efektywności magazynu?

Pierwszym krokiem powinno być właściwe zorganizowanie stanowisk pracy. Niezwykle pomocna jest w tym metoda 5S, w której każda litera S reprezentuje inne japońskie słowo związane z procesami poprawiającymi produktywność. SEIRI dotyczy etapu, na którym rozdzielamy przedmioty potrzebne od tych, które są zbędne i które należy wyeliminować. Etap SEITON wiąże się z intensywnym ulepszaniem stanowiska pracy. SEISO polega na wyeliminowaniu wszelkich zanieczyszczeń, a SEIKETSU na wprowadzeniu standaryzacji. Z kolei ostatni etap SHITSUKE — ma na celu wdrożenie samodyscypliny pozwalającej na skrupulatne przestrzeganie pozostałych czterech reguł. Stosując w naszym magazynie metodę 5S, utrzymamy w nim porządek i poprawimy produktywność naszych pracowników.

Jednakże najlepszym sposobem na poprawę efektywności magazynu jest lepsze wykorzystanie dostępnej nam przestrzeni w pionie i poziomie. Można w tym celu zakupić regały double-deep,  regały wjezdne (drive-in) lub przepływowe (pallet flow, push-back). Za ich pomocą możliwe jest poprawienie efektywności wykorzystania przestrzeni magazynowej o kilkadziesiąt procent. Oprócz tego warto rozważyć wprowadzenie zmian w organizacji pracy. Dobrym pomysłem jest zastosowanie systemu kompletacji falowej, w ramach której podzielimy nasz magazyn na funkcjonalne strefy. Umożliwia to nam zorganizowanie pracy poszczególnych obszarów w odstępach czasowych — tzw. falach — i tym samym usprawnienie pracy całego magazynu. Musimy jednak dysponować odpowiednim oprogramowaniem informatycznym. Chodzi mianowicie o wdrożenie systemów WMS, czyli magazynowych systemów informatycznych.

Co daje nam stosowanie systemów WMS?

WMS system służy przede wszystkim do zarządzania produktami znajdującymi się w naszym magazynie. Są szczególnie przydatne w wielkopowierzchniowych obiektach zawierających przedmioty o różnym przeznaczeniu i należące do różnych właścicieli. Narzędzie to zapewnia kadrze zarządzającej stały wgląd w bieżące stany zapasów w magazynie. Oprócz tego system WMS oferuje możliwość generowania raportów i znacząco upraszcza proces planowania zakupów. Korzyści ze wdrożenia tego typu rozwiązania odczują także operatorzy logistyczni i pracownicy magazynów. Tego typu oprogramowanie pozwala na automatyczną rejestrację danych. W rezultacie pracownicy mogą w czasie rzeczywistym uzyskać dostęp do informacji, tj. np. miejsce składowania określonego towaru. Nie będą musieli tracić czasu na jego ręczne  wyszukiwanie w systemie, a tym samym wzrośnie efektywność ich pracy. Przy użyciu systemu WMS możemy także utworzyć harmonogram okien czasowych dla kompletacji falowej i zracjonalizować rozmieszczenie produktów w magazynie.

Podnoszenie efektywności magazynu nigdy się nie kończy. Musimy na bieżąco monitorować jego wydajność i wdrażać najnowsze rozwiązania z zakresu optymalizacji pracy magazynu. Z pewnością zakup systemu WMS jest racjonalną inwestycją dla przedsiębiorstw pragnących usprawnić swoje procesy logistyczne.