Dobrze zbilansowana dieta to klucz do sukcesu w hodowli zwierząt. Odpowiednio dobrane i skomponowane racje żywieniowe pozwalają pokryć zapotrzebowanie na wszystkie składniki mineralne i zapewniają zwierzętom prawidłowy rozwój. Każdy z makro- i mikroelementów dostarczany w diecie pełni istotną rolę w funkcjonowaniu zwierzęcego organizmu.

Dlaczego tak ważny jest sód?

Sód to jeden pierwiastków odpowiedzialnych za regulację homeostazy. Odpowiada za równowagę elektrolitową płynów w organizmie, bierze udział w syntezie białek, ma wpływ na procesy mineralizacji, jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie pomp sodowo-potasowych w komórkach ciała. Nieprawidłowa lub zbyt uboga w składniki mineralne dieta może spowodować jego niedobory, a to skutkuje licznymi problemami zdrowotnymi i zaburzeniami zachowania u zwierząt.

Jakie są objawy niedoboru sodu?

Charakterystycznym objawem niedoboru sodu u trzody jest lizawość, czyli tendencja do lizania przedmiotów o słonym smaku. Przejawiać się to może ciągłym i uporczywym lizaniem np. koryta, barierek, ale też innych osobników (co z kolei wywoływać może zachowania agresywne i grozi wzajemnym okaleczaniem się zwierząt). Zaburzenia te mogą również prowadzić do połykania przez zwierzęta niepożądanych elementów: nawet ostrych i niebezpiecznych dla ich zdrowia. Chęć zaspokojenia zapotrzebowania na sód może więc stanowić poważne zagrożenie. W wyniku niedoboru sodu zauważyć można również zahamowanie wzrostu młodych osobników, natomiast w przypadku dorosłych samic – ograniczenie mleczności.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku hodowli drobiu: niedobory sodu prowadzą do zaburzeń w syntezie białka, które jest głównym składnikiem budulcowym organizmu. Aby zrównoważyć tę sytuację, ptaki wyraźnie zwiększają ilość spożywanego jedzenia, co wiąże się z zauważalnie większymi kosztami utrzymania hodowli. Hodowca musi ponieść większe koszty, aby uzyskać oczekiwany przyrost masy ciała ptactwa lub by zachować odpowiednią nieśność stada.

Niedobór sodu u bydła może być spowodowany nadmiarem potasu w diecie, który – działając moczopędnie – przyczynia się do utraty tego pierwszego. Na utratę sodu narażone są również zwierzęta przebywające w wysokich temperaturach. Fizjologiczną reakcją na nadmierne ciepło jest pocenie się. Wraz z potem wydzielany jest również sód. Jeśli zwierzę nadmiernie się poci, konsekwencją tej naturalnej reakcji fizjologicznej jest zbyt duża utrata sodu.

Jak przeciwdziałać niedostatkom sodu?

Jeśli zauważymy w naszej hodowli, że u zwierząt pojawiają się objawy niedoboru sodu, warto zacząć suplementować ten pierwiastek. Okazuje się bowiem, że jedynie pasze dobrej jakości, odpowiednio zbilansowane, są w stanie pokryć zapotrzebowanie na sód. Najlepszym sposobem jego uzupełnienia jest zapewnienie zwierzętom tzw. lizawek solnych i wzbogacenie diety o mieszanki mineralne, które ustawia się w specjalnych pojemnikach obok poideł. Zwierzętom karmionym paszą można aplikować dodatek soli 0,5% do mieszanki treściwej. W przypadku niedoboru sodu u drobiu rozwiązaniem jest dodawanie soli kuchennej do mieszanki treściwej – nie może jej być jednak zbyt dużo, ze względu na jednoczesne zwiększenie ilości dostarczanego z solą chloru. By temu zapobiec, jako suplement stosuje się kwaśny węglan sodu.

Dieta bogata we wszystkie niezbędne składniki mineralne jest niezbędna do prawidłowego rozwoju zwierząt, co przekłada się na ich intensywny wzrost, a w przypadku drobiu również na utrzymanie produkcji nośnej na odpowiednim poziomie. Odpowiednia suplementacja może być rozwiązaniem w przypadku niedoboru składników pokarmowych i przyczynia się do polepszenia wyników produkcyjnych zarówno w hodowli trzody, jak i drobiu.

Inspirowane: Bas-pol.pl – produkcja paszy